machine learning

machine learning, deep learning?

Je hoort het dagelijks, maar wat is dat toch dat Machine learning?
In het Nederlands Machinaal Leren (ML) of Automatisch leren is een onderdeel van Kunstmatige Intelligentie (AI).
Programmatuur voert niet zozeer vaste regels (algoritmes) uit, maar construeert deze zelf.
Dit gebeurt door het programma te trainen met grote hoeveelheden gegevens.

Deep learning is een onderdeel van machine learning, welke gebruik maakt van neurale netwerken. Neurale netwerken zijn gebaseerd op een model hoe onze hersenen zouden kunnen werken.

Wat is machine learning?
Photo by Markus Winkler from Pexels

voorbeelden

Je kunt onderscheid maken tussen vier soorten taken:
classificatie: het indelen in klassen
Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van geschreven cijfers.

Ook kunnen sommige smartphones jou toegang geven op basis van gezichtsherkenning. Wel is dit minder veilig dan de vingerafdruk. Waarom? Omdat de smartphone nog niet goed het verschil ziet tussen jouw eigen zelf en jouw foto.

numerieke voorspelling: voorspellen van een waarde
Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van de medische uitgaven per persoon, op basis van diens kenmerken.

Google Maps berekent met hulp van machine learning de snelste route naar een opgegeven locatie.

clusteren: het indelen in een (onbekend) aantal groepen
Bijvoorbeeld de klanten van een webwinkel verdelen in groepen met een zelfde kooppatroon.

– patroonherkenning: het onderkennen van (interessante) patronen
Bijvoorbeeld het bepalen vanuit de transacties van een winkel welke artikelen een sterke samenhang hebben in de aanschaf.

is machine learning nuttig in mijn bedrijf?

Waarschijnlijk gebruik je in je bedrijf al hulpmiddelen die werken met machine learning, zonder dat je dat beseft.
Denk aan de smartphone, en aan apps als Google Maps.

Hiernaast kun je zelf op zoek gaan naar machine-learning componenten om jouw producten en service te verbeteren. Of deze laten maken.

Zelf maak ik gebruik van de programmeertaal Python om ML-programma’s te maken. Hierbij speelt de library scikit-learn een grote rol.

Tenslotte kun je met het gebruik van ML nieuwe producten of zelfs nieuwe bedrijven bedenken.

Hierover denk ik graag met je mee, neem eens contact met me op!