machine learning

machine learning, deep learning?

Je hoort het dagelijks, maar wat is dat toch dat Machine learning?
In het Nederlands Machinaal Leren (ML) of Automatisch leren is een onderdeel van Kunstmatige Intelligentie (AI).
Programmatuur voert niet zozeer vaste regels (algoritmes) uit, maar construeert deze zelf.
Dit gebeurt door het programma te trainen met grote hoeveelheden gegevens.

Deep learning is een onderdeel van machine learning, welke gebruik maakt van neurale netwerken. Neurale netwerken zijn gebaseerd op een model hoe onze hersenen zouden kunnen werken.

Wat is machine learning?
Photo by Markus Winkler from Pexels

voorbeelden

Je kunt onderscheid maken tussen vier soorten taken:
1) classificatie: het indelen in klassen
Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van geschreven cijfers en letters.
Zodat een ingescande factuur omgezet kan worden in de juiste data.

2) numerieke voorspelling: voorspellen van een waarde
Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van de omzet van een winkel voor de komende week. Zodat de winkelier rekening kan houden met de personeelsplanning.

3) clusteren: het indelen in een (onbekend) aantal groepen
Denk bijvoorbeeld aan het indelen van de klanten van een webwinkel in samenhangende groepen. Zodat de winkelier deze klantgroepen gerichter kan benaderen.

4) patroonherkenning: het onderkennen van (interessante) patronen
Denk bijvoorbeeld aan het signaleren van verdachte banktransacties.
Waarmee de bank een startpunt heeft voor verder onderzoek naar fraude.

is Machine Learning nuttig in mijn bedrijf?

Voor bedrijven wordt het belang van data, en de informatie die je hier uit kunt halen, steeds groter.
Als jij hiermee niet aan de slag gaat, dan doet jouw concurrent dat wel.
Behalve dat het veel voordeel kan opleveren, is het ook leuk om te doen.
Jij kent jouw bedrijf het beste, en de richting die je op wilt.
Gecombineerd met mijn kennis van en ervaring met data-analyse en Machine Learning kunnen we samen stapsgewijs de meest interessante opties uitwerken.

Spreekt het je aan om hier eens over te brainstormen, neem contact met me op!